Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny

Realizacja Projektu Aktywizacja Społeczno - Zawodowa na terenie Gminy Nowa Brzeźnica

 

 - projekt_unia1.jpg

Projekt,, Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Nowa Brzeżnica’’ współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu społecznegoREALIZATOR PROJEKTU GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWEJ BRZEŹNICY
98-331 NOWA BRZEŹNICA
UL. KOŚCIUSZKI 103
TEL. 34 3119670 FAX  34 3461120

 

Cel główny projektu:
Kompleksowa wsparcie w zakresie aktywnej integracji i pracy socjalnej w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015. grupy 18 klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Cel  główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły beneficjentów,

 

  • zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,

 

  • zwiększenie (zdobycie) kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,

 

  • zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego,

 

  • zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej uczestników,

 

  • działania edukacyjne i wspierające dotyczące otoczenia beneficjentów  

 

 
O G Ł O S Z E N I E

W związku realizacją projektu,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Nowa Brzeźnica’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie, które jednocześnie spełniają poniższe wymagania formalne:
  • korzystają  ze świadczeń pomocy społecznej
  •  znajdują się w wieku aktywności zawodowej
  •  nie korzystają z takich samych świadczeń w innych projektach POKL
  •  osoba może posiadać ustaloną niepełnosprawność
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z równością kobiet i mężczyzn.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do dnia 31.12.2014 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy ul. Kościuszki 103, pokój nr 6, w godzinach od 7:00 do 15:00 lub telefonicznie. (34) 3119670 wew. 218

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Brzeźnicy
Krystyna Fossa
 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI