Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny

Rada Gminy

 
OBECNA RADA GMINY

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje i zakres działania Rady określają ustawy oraz statut gminy Nowa Brzeźnica. Aktualnie Rada Gminy liczy 15 radnych. Jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. Sesje zwyczajne odbywają się w Urzędzie Gminy, w sali posiedzeń (I piętro, pokój nr.14). W obecnej VII kadencji 2014-2018, Rada Gminy działa w następującym składzie:

Przewodniczący:
Tomaszewski Tomasz
e-mail: urzad@nowabrzeznica.pl
adres: ul. Kościuszki 103, pok. nr 14, 98-331 Nowa Brzeźnica
telefon: (34) 311 96 70

Wiceprzewodniczący:
Kasprzyk Ewa

Wiceprzewodniczący:
Sterczewska Elżbieta

Radni:

 - bednarski_mateusz.png Bednarski Mateusz
 - blachowicz_piotr.png Błachowicz Piotr
 - jochemczak_dorota.png Jochemczak Dorota
 - kasprzyk_ewa.png Kasprzyk Ewa
 - mielczarek_danuta.png Mielczarek Danuta
 - mlynartski_jozef.png Młynarski Józef
 - nicpon_jacek.png Nicpoń Jacek
 - sterczewska_elzbieta.png Sterczewska Elżbieta
 - suchanowska_marta.png Suchanowska Marta
 - tomaszewski_tomasz.png Tomaszewski Tomasz
 - turek_dominik.png Turek Dominik
 - warzecha_kazimierz.png Warzecha Kazimierz
 - witecki_andrzej.png Witecki Andrzej
 - wrobel_magdalena.png Wróbel Magdalena
 - zgoda_andrzej.png Zgoda Andrzej

 Obsługę Rady Gminy oraz przyjmowanie wszelkich pism i informacji prowadzi:

Inspektor:
Jan Sterczewski
adres: ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
telefon: (34) 311 96 70
godziny urzędowania:
codziennie w godzinach pracy

Przy Radzie Gminy działają 4 komisje, które obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb:

 • Komisja Rewizyjna,
 • Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Mieniem,
 • Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Publicznego,
 • Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Komisja Rewizyjna
1. Jochemczak Dorota– przewodniczący
2. Bednarski Mateusz – członek
3. Suchanowska Marta– członek

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Mieniem
1. Witecki Andrzej – przewodniczący
2. Błachowicz Piotr– członek
3. Sterczewska Elżbieta– członek
4. Wróbel Magdalena– członek

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem
1. Zgoda Andrzej– przewodniczący
2. Kasprzyk Ewa– członek
3. Młynarski Józef– członek
4. Nicpoń Jacek– członek

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Mielczarek Danuta – przewodniczący
2. Turek Dominik – członek
3. Warzecha Kazimierz - członek

RADA GMINY 2010 - 2014

Przewodniczący:
Bednarska Jolanta
e-mail: urzad@nowabrzeznica.pl
adres: ul. Kościuszki 103, pok. nr 14, 98-331 Nowa Brzeźnica
telefon: (34) 311 96 70

Wiceprzewodniczący:
Goła Janina

Wiceprzewodniczący:
Morga Agnieszka

Radni:

 1. Bednarski Gabriel
 2. Bednarska Jolanta
 3. Bednarska Renata
 4. Goła Janina
 5. Modliński Sylwester
 6. Krzypkowska Wanda
 7. Młynarski Józef
 8. Morga Agnieszka
 9. Nicpoń Jacek
 10. Piasecka Agata
 11. Płaczek Zbigniew
 12. Puch Grzegorz
 13. Szczęch Jan
 14. Taranek Marianna, zrzeczenie sie mandatu z dniem 26.02.2013 r.
 15. Tomaszewski Tomasz
 16. Jackowski Zdzisław

Komisja Rewizyjna
1. Modliński Sylwester – przewodniczący
2. Józef Młynarski – członek
3. Tomasz Tomaszewski – członek

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Mieniem
1. Zbigniew Płaczek – przewodniczący
2. Renata Bednarska – członek
3. Agata Piasecka – członek
4. Jan Szczęch – członek

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem
1. Gabriel Bednarski – przewodniczący
2. Wanda Krzypkowska – członek
3. Agnieszka Morga – członek
4. Jacek Nicpoń – członek

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Grzegorz Puch – przewodniczący
2. Janina Goła – członek
3. Marianna Taranek - członek (zrzeczenie sie mandatu z dniem 26.02.2013 r.)
3. Zdzisław Jackowski - członek

 

RADA GMINY 2006 - 2010

Przewodniczący:
Maria Krystaszek
e-mail: urzad@nowabrzeznica.pl
adres: ul. Kościuszki 103, pok. nr 14, 98-331 Nowa Brzeźnica
telefon: (34) 311 96 70

Wiceprzewodniczący:
Kutarba Andrzej

Wiceprzewodniczący:
Ogórowski Ireneusz

Radni:

 1. Banaszek Tomasz
 2. Barylska Jadwiga
 3. Bednarska Jolanta
 4. Garbiec Stanisława
 5. Krystaszek Maria
 6. Kutarba Andrzej
 7. Młynasrski Józef
 8. Mostowski Andrzej
 9. Musiał Włodzimierz
 10. Ogórowski Ireneusz
 11. Rak Tomasz
 12. Sterczewski Zbigniew
 13. Taranek Marianna
 14. Ignasiak Jan Feliks
 15. Bernaś Andrzej

Komisja Rewizyjna
1. Pani Jolanta Bednarska – przewodniczący
2. Pan Józef Młynarski – członek
3. Pan Tomasz Rak – członek

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Mieniem
1. Pan Włodzimierz Musiał – przewodniczący
2. Pan Tomasz Banaszek – członek
3. Pan Andrzej Mostowski – członek
4. Pan Andrzej Bernaś – członek

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem
1. Pani Stanisława Garbiec – przewodniczący
2. Pan Jan Feliks Ignasiak – członek
3. Pan Andrzej Kutarba – członek
4. Pan Zbigniew Sterczewski – członek

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Pani Marianna Taranek – przewodniczący
2. Pani Jadwiga Barylska – członek
3. Pan Ireneusz Ogórowski - członek

RADA GMINY 2002-2006 (ARCHIWUM)

Przewodniczący:
Maria Krystaszek
e-mail: urzad@nowabrzeznica.pl
adres: ul. Kościuszki 103, pok. nr 14, 98-331 Nowa Brzeźnica
telefon: (34) 311 96 70

Wiceprzewodniczący:
Kutarba Andrzej

Wiceprzewodniczący:
Ogórowski Ireneusz

Radni:

 1. Gabriel Bednarski
 2. Jan Bednarski
 3. Stanisław Broniszewski
 4. Ryszard Jarek
 5. Mirosław Kluczny
 6. Maria Krystaszek
 7. Jerzy Kopeć
 8. Andrzej Kutarba
 9. Ireneusz Ogórowski
 10. Maciej Pierzgała
 11. Jan Szczęch
 12. Elżbieta Sterczewska
 13. Małgorzata Suchanowska
 14. Kazimierz Warzecha
 15. Andrzej Witecki

Komisja Rewizyjna
1. Pan Mirosław Kluczny – przewodniczący
2. Pan Jerzy Kopeć – członek
3. Pan Jan Szczęch – członek

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Mieniem
1. Pan Maciej Pierzgała – przewodniczący
2. Pan Ryszard Jarek – członek
3. Pani Małgorzata Suchanowska – członek
4. Pan Kazimierz Warzecha – członek

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem
1. Pan Jan Bednarski – przewodniczący
2. Pan Gabriel Bednarski – członek
3. Pan Andrzej Kutarba – członek
4. Pan Ireneusz Ogórowski – członek

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Pani Elżbieta Sterczewska – przewodniczący
2. Pan Stanisław Broniszewski – członek
3. Pani Małgorzata Suchanowska - członek

Tomasz Pluta
Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI