Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Galeria
Nasza sonda
Baza firm
Starostwo Powiatowe Pajęczno
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Źródło
epodreczniki
Karta dużej rodziny
Aktualności
 
2017-03-16
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Brzeźnica o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) oraz uchwały Nr 92/XIII/16 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 29.11.2016 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi
2017-03-16
Obwieszczeni Wójta Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 16.03.2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017-01-23
Równy start dla najmłodszych
Pierwsze miesiące z projektem "Równy start dla najmłodszych" już za nami. Mali uczniowie chętnie i z zaangażowaniem biorą udział we wszystkich organizowanych dla nich w ramach projektu zajęciach dodatkowych i według prowadzących już widać znaczne postępy. Przedszkolaki, szczególnie te najmłodsze zrobiły się bardziej otwarte, ale przede wszystkim najbardziej cieszy radość i zadowolenie na twarzach dzieciaków.
2017-01-02
Harmonogram i częstotliwość odbioru odpadów w 2017 roku
W roku 2017 odpady z terenu Gminy Nowa Brzeźnica będą odbierane z następująca częstotliwością: odpady komunalne zmieszane – raz w miesiącu, odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale) – raz w miesiącu, odpady ze szkła – raz na kwartał w godzinach od 7:00 do 20:00
Biuletyn Informacji Publicznej
Komunikacja
Urząd Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, woj. łódzkietel.: 48 34 311 96 70, fax: 48 34 346 11 20, email: urzad@nowabrzeznica.pl, http://www.nowabrzeznica.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI